2610525046 Λεωφ. Ακρωτηρίου 341, Πάτρα artemis1stam@hotmail.com